اعزام و پذیرش هیئت های بازاریابی و تجاری

در زمان های گذشته تجارت و فروش کالا و خدمات به دلایل مختلف از جمله بعد مسافت و مشکلات حمل و نقل و تبادلات پولی و عدم آشنایی توانمندی های مردم یک منطقه با منطقه دیگر بصورت بسیار محدود و از طریق تعداد معدودی از تجار سنتی صورت می گرفته است ولی خوشبختانه با پیشرفت تکنولوژی و حمل و نقل، این روند بصورت فزاینده ای رشد نموده است و تجار را وادار نموده تا جهت پیشرفت و رقابت خود نسبت به برپایی و حضور مداوم در نمایشگاه های مختلف اقدام نمایند. موسسه آتیه داران روماک هم به جهت یاری رساندن به تجار و بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی در این خصوص با اعزام و پذیرش هیئتهای بازرایابی و تجاری در سال های اخیر و به منظور هدایت صادرکنندگان در ارائه کالاها و خدمات مورد نیاز کشورهای هدف و برگزاری جلسات  B2B از جمله به کشورهای آلمان- فرانسه- مالزی و… نموده است.