قاره آفریقا

قاره آفریقا

شرکت روماک در حوزه صادرات به قاره آفریقا در صنایع مختلف ساختمانی، پتروشیمی، ماشین آلات کشاورزی، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی فعالیت دارد.
خدماتی که روماک در فرآیند صادرات ارائه می دهد عبارتست از بازاریابی- تحقیقات بازار- مدیریت قراردادها- مدیریت حمل و نقل- تضمین بازگشت سرمایه صادرات- گسترش بازارهای هدف

تجارت جهانی روز، فضایی بسیار رقابتی و پیچیده است که حضور مستمر و پایدار در بازارهای هدف نیازمند برنامه های مشخص و زمانبندی شده و آشنایی کامل با بازارهای هدف می باشد. از دیگر اصول لازم برای داشتن صادرات پایدار، داشتن قواعد بازی تجارت در کشور هدف می باشد که داشتن چنین مهارت هایی عموماً از توان تولیدکنندگان خارج است. اکثر تولیدکنندگان برای صادرات محصولات به واسطه های صادراتی روی می آورند و چون این تعامل بسته به مورد و مقطعی است شاید بتواند در نفوذ بازار موثر باشد ولی تضمین حضور پایدار و مستمر نیست، از این روی نیاز به سازمانی اقتصادی که بتواند بصورت حرفه ای و مشخص تولیدکنندگان را به بازارهای برون مرزی هدایت نمایند، به شدت احساس می شد، این شرکت با الگوبرداری از الگوهای آمریکایی، ژاپن و آلمان، در راستای توسعه صادرات پا به این عرصه نهاد و با تعامل با تولیدکنندگان آنها را در مراحل مختلف صادرات اعم از مطالعات بازار- بازاریابی- یافتن نماینده یا خریدار موجه- نظارت بر حمل- اعتبار سنجی طرف خارجی و… یاری می نماید.