ثبت نام کلاس های آموزشی

ثبت نام دوره های آموزش تجارت خارجی

استاد دوره: جناب مهندس گودرزی

تعداد جلسات: ۳ جلسه ۴ ساعته

۹۷/۴/۱۰ ساعت ۱۴ الی ۱۸ و ۹۷/۴/۱۱ ساعت ۱۴ الی ۱۸ و ۹۷/۴/۱۲ ساعت ۱۴ الی ۱۸

آدرس: ولیعصر-بلوارکشاورز

«جهت ثبت نام در دوره کلیک کنید»

ثبت نام
استاد دوره: آقای اصلان بیک

تعداد جلسات: ۷جلسه ۲ساعته

استاد دوره: آقای مهندس گودرزی

تعداد جلسات: ۱۰جلسه ۳ساعته

استاد دوره: آقای مهندس گودرزی

تعداد جلسات: ۷جلسه ۳ساعته

استاد دوره: آقای مهندس گودرزی

تعداد جلسات: ۹جلسه ۳ساعته

استاد دوره: آقای دکتر درویشی

تعداد جلسات: ۵جلسه ۳ساعته