جزیره زنگبار در تانزانیا
به خواندن ادامه دهید

جزیره زنگبار در تانزانیا | شیرازی‌ها در زنگبار

ایرانی های زنگبار، نمونه جالب و تاریخی است از فرهنگی که نمی‌تواند به مرزهای خود محدود شود و مخاطب خود را حتی در سرزمین زنگ پیدا کرده و او را بدون چپاول ذخائر و معادن تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

به خواندن ادامه دهید

پیشرفت شرق آفریقا

چرا شرق آفریقا، منطقه ای است که سریع ترین رشد را در قاره آفریقا داراست؟ رواندا با 7/8 درصد رشد، اتیوپی با 4/7 درصد و تانزانیا با 8/...
شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.